Loading…

Naprawa Maszyn Warszawa

Podnośniki, dźwigi,maszyny, i silniki do wind, serwis a także ich konserwacja i naprawa
Kontakt

Co wiesz o żywotności zbiorników dozorowych – kiedy zbiornik można dopuścić do dalszej eksploatacji→ PODCAST: https://cutt.ly/lbx7g3Y

Zapraszamy do wysłuchania odcinka, w którym poruszamy zagadnienia związane z żywotnością zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizją z udziałem inspektora UDT oraz warunkami dopuszczenia zbiornika do dalszej eksploatacji.

Wspominamy również o możliwości oceny stanu technicznego materiałów w celu dopuszczenia zbiornika do dalszego bezpiecznego użytkowania poprzez narzędzie pozwalające na rzetelne przeprowadzenie badania i oceny bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych.

► jakie czynniki mają wpływ na żywotność zbiorników,
► jak określa się żywotność zbiornika,
► dlaczego przy wyborze zbiornika nie warto sugerować się tylko ceną,
► jakie są rodzaje badań zbiorników dozorowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
► jak rzetelnie ocenić możliwość wydłużenia czasu eksploatacji zbiornika – nowa metoda oceny stanu technicznego materiałów w celu dopuszczenia zbiornika do dalszej bezpiecznej eksploatacji jako wsparcie Klientów i Inspektorów w narzędziach do badań bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych.

***Uzupełnienie do nagrania

1) Laboratoria – w przypadku laboratoriów funkcjonuje następująca terminologia:
► laboratorium własne wytwórcy (uznane przez Oddział UDT uprawniający zakład),
► laboratorium uznane przez UDT.
Działają na rynku także laboratoria akredytowane przez PCA, które nie posiadają uznania UDT (np. laboratoria na Politechnikach).

2) Próbki do badań – w przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są trzy rozwiązania:
► płyta materiału przyspawana do dna dolnego,
► teownik lub inny kształtownik przyspawany do dna dolnego,
► płyta zamontowana luźno w króćcach zbiorników.

Próbki do badań można pobrać w postaci:
► wióra ze spoin lub z płyty materiału,
► wycinków z płyty materiału.

→ SUBSKRYBUJ NA:
SPREAKER: https://www.spreaker.com/show/zbiorniki-pelne-rozwiazan
SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/0PoLQkUVWDrd2b6DjbujSt

*** Strony, artykuły i zagadnienia wymienione w podcaście ***

► Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących: https://cutt.ly/Sbx7O9B
► zbiorniki dozorowe UDT: https://cutt.ly/wbx7cIz
► formularz doboru zbiornika chemoodpornego: https://cutt.ly/sbx7QG6

*** BĄDŹ Z NAMI NA BIEŻĄCO ***

LINKEDIN: https://www.linkedin.com/company/zbiorniki-amargo
FACEBOOK: https://www.facebook.com/amargotank
BLOG: https://cutt.ly/tbx7eIB

Pobrane z Mediów Dostępne będą zarówno Mobilny Mechanik do Maszyn, jak i Warsaw Machine Service – Anglojęzyczny mechanik. Warszawa, Podnośniki, dźwigi i silniki do wind, a także ich konserwacja i naprawa mieszczą się w tej kategorii. Wykonywanie rutynowej konserwacji narzędzia służącego do ścinania drzew, Podnośniki i wciągarki wymagają regularnej konserwacji w postaci napraw i regeneracji oraz innych czynności konserwacyjnych. Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe i naprawcze wszystkich typów wciągników i wciągarek, w tym linowych, ręcznych oraz zasilanych prądem elektrycznym.

Dodaj komentarz

Zadzwoń