Loading…

Naprawa Maszyn Warszawa

Podnośniki, dźwigi,maszyny, i silniki do wind, serwis a także ich konserwacja i naprawa
Kontakt

Konwersatorium Inteligentna Energetyka, Gliwice 22.09.2020Temat przewodni:
ROLA ELEKTROPROSUMERYZMU W SPRAWIEDLIWEJ TRANSFORMACJI REGIONÓW WĘGLOWYCH

Prezentacje:
00:00 Wstęp
07:41 Doświadczenia Aglomeracji Wałbrzyskiej (Wałbrzycha) w przygotowaniu projektów oraz terytorialnego planu wykorzystaniaFunduszu Sprawiedliwej Transformacji. Szanse – jak je wykorzystać, bariery – jak je pokonać?
Roman Szełemej
35:29 Elektroprosumeryzm i neutralność klimatyczna – Europejski Zielony Ład szansą na przełom
cywilizacyjny w Polsce
Radosław Gawlik
01:06:57 Europejski Zielony Ład – merytoryczne podstawy neutralności klimatycznej
Tomasz Słupik
01:43:25 Platforma handlu energią
Grzegorz Tomasik
————————Komunikaty oraz dyskusja——————-
02:09:31 Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy sektorem energetycznym i pretendentami do rynku wschodzącego energii elektrycznej 1 w obszarze współużytkowania gruntów
Stanisława Krygowska
02:23:23 Katalog referencyjnych rozwiązań elektroprosumeryzmu dla JST od sołectwa do Warszawy
Krzysztof Bodzek

Projekt sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030

Pobrane z Mediów Dostępne będą zarówno Mobilny Mechanik do Maszyn, jak i Warsaw Machine Service – Anglojęzyczny mechanik. Warszawa, Podnośniki, dźwigi i silniki do wind, a także ich konserwacja i naprawa mieszczą się w tej kategorii. Wykonywanie rutynowej konserwacji narzędzia służącego do ścinania drzew, Podnośniki i wciągarki wymagają regularnej konserwacji w postaci napraw i regeneracji oraz innych czynności konserwacyjnych. Świadczymy kompleksowe usługi serwisowe i naprawcze wszystkich typów wciągników i wciągarek, w tym linowych, ręcznych oraz zasilanych prądem elektrycznym.

Dodaj komentarz

Zadzwoń